Op deze pagina het status overzicht van de Pyrrhura Rupicola

Bijgewerkt t/m 

LET OP:
Om er zeker van te zijn dat u de meest recente versie van deze pagina ziet,
klikt u op F5 om de pagina te verversen,
zodat u niet een op uw pc opgeslagen oude versie ziet.

Pyrrhura Rupicola reserveren klik hier

 

STATUS UPDATES VAN UW VOGEL:

Enkele voorbeelden van status wijziging:

ei > geboren

pas geboren > bij ouders

bij ouders > in socialisatie

in socialisatie > verwacht klaar voor overdracht

verwacht klaar voor overdracht > klaar voor overdracht per datum

Vanaf geboorte tot klaar voor overdracht is er weliswaar een verband met leeftijd, echter is dit zeer verschillend per individuele vogel, aangezien er een langdurige opvoedings- fase bij de ouders tot zelfstandigheid moet worden doorgemaakt en daarna een langdurige socialisatie fase wordt doorlopen, totdat de vogel in alle opzichten geschikt is om als huisdier gehouden te kunnen worden.

Vanaf de status ‘in socialisatie’ wordt na max 4 dagen gestart met verdere (foto) updates.

Geen status wijziging voor die tijd is dus goed nieuws.

Verdere uitleg status

LET OP:
Momenteel hebben we met 2 factoren te maken die de duur van het traject van geboorte tot overdracht bij de vogels
in aanzienlijke mate vertragen in vergelijking met de werkwijze van voor 2014, waarbij vogels deels nog met de hand mochten worden grootgebracht. Ten eerste moeten pas sinds 2014 alle vogels door de ouders worden opgevoed tot zelfstandigheid. Het scheiden van ouders en jongen is bij de wet verboden op straffe van inbeslagname van alle aangetroffen vogels.

Dit is een dusdanig ingrijpende wetswijziging in Nederland (rest vd wereld voed de vogels zoals decennia lang gebruikelijk met de hand op) dat het de tijd die nodig is om een nu dus altijd ‘wilde vogel’ dusdanig te socialiseren/trainen dat deze met succes als huisdier gehouden kan worden aanzienlijk verlengd. Omdat men hier pas recentelijk mee geconfronteerd is, komt men tijdens de socialisatie periodes regelmatig voor nieuwe situaties te staan.

Kort gezegd komt het erop neer dat de vogels een veelvoud aan tijd nodig hebben om over te schakelen van volière naar woonkamer. Op dit moment werken we met een overgangsfase waar ze deels bij de ouders deels in huis zijn, zodra dit qua levensfase mogelijk is. De ervaring met vorige nestjes van 2015 t/m 2019
heeft geleerd dat dit de meest efficiënte uitwerking op de jonge vogels heeft. Na deze fase gaan ze definitief uit de voliere naar binnen in huis waar ze verder in de privésfeer worden gesocialiseerd. Vanaf dat moment leert ook de ervaring dat e.e.a. sneller gaat, daar ze door contact met ons tijdens de opvoedperiode en eenmaal zelfstandig nu in een fase komen waarin ze onafhankelijker kunnen worden tav de ouder vogels zonder al te veel angst richting de mensen.
Ze worden ondernemender, maar ook in huis is er nog een weg te gaan om de door de oudervogels overgedragen natuurlijke angst voor mensen te overwinnen, totdat ze volgens onze strenge normen voldoen aan ‘geschikt als huisdier’.

 

Let op: Omdat dit een zeer tam KOPPEL betreft, kunnen we veel eerder bij de jongen dan gebruikelijk met niet tamme kweekkoppels. Dit heeft tot gevolg dat het hele proces van opvoeding door de ouders, via socialisatie tot aan de overdracht een stuk sneller verloopt.

 

 volgend nest:
20rup1-01
20rup1-02
20rup1-03
20rup1-04

 

*houd er aub rekening mee dat updates worden geplaatst vanaf het moment dat de vogels in huis (verder) worden gesocialiseerd.
Zouden wij in deze fase de pas geboren kleintjes 1 x te vaak controleren dan is de volgende update: vogel overleden.
Absolute rust is dus geboden bij jongen die worden gevoerd door de ouder vogels totdat ze uit het nestblok
vliegen en verder door de ouders in de volières worden grootgebracht. Pas na gebleken zelfstandigheid gaan we in huis met ze verder.

Foto Album ’18 Pyrrhura Rupicola Sandiae: