Allereerst ‘moet’ u helemaal niets. Zeker niet van ons.

Waarom kunt u bij ons als vogelliefhebber een vogel reserveren?

Allereerst zijn wij geen bedrijf, maar net als iedereen die papegaaien en/of parkieten als liefhebberij heeft dus hobbyisten met een passie voor deze dieren.

Aangezien we zowel de dieren zelf als de hobby serieus nemen, moet dus ook serieus worden omgegaan met jonge dieren die ten gevolge van het succesvol houden van de vogels geboren worden. Net als iedereen die in Nederland vogels houdt die jongen voortbrengen, wanneer dit succesvol wordt gedaan, kan men de nieuw geboren dieren doorgaans niet allemaal zelf onderbrengen en houden. Met 1 koppel parkieten heb je na een eerste nestje geen 2 maar minstens 7 vogels.

Wie al wat langer vogels houdt, weet dat er zogenaamde vogelmarkten worden gehouden. Degene die vogels wil verkopen of ruilen dient de dieren dan mee te nemen naar een grote hal waar niet zelden honderden andere vogels worden aangeboden of tentoongesteld. Hier kleven een aantal nadelen aan in de eerste plaats voor de dieren zelf, maar ook voor degene die de vogels aanbiedt.

Een hele dag zitten in een veel te klein kooitje met voortdurend vreemde gezichten en vingers die naar je wijzen, moet een vreselijke ervaring zijn voor de dieren. Het is bekend dat sommige vogels het alleen al vanwege de stress niet overleven.
Met de komst van het internet op grote schaal zijn er heel andere mogelijkheden om anderen op de hoogte te brengen van je jonge vogels en deze ter ruil of verkoop aan te bieden.
Dit is inmiddels niets nieuws natuurlijk, maar ook hier zitten weer bepaalde voor- en nadelen aan. Het grote voordeel is in elk geval dat de dieren niet het hele land door gesleept hoeven worden, maar kunnen blijven in hun vertrouwde omgeving. Iets waar juist kromsnavels zich enorm aan hechten. Degene de een vogel op deze wijze overneemt ziet zo ook waar en hoe de vogel tot dan toe verbleef wat goed is om te weten i.v.m. inrichting van hun nieuwe verblijf.

Doorgaans is het zelden zo dat iets tamelijk uitzonderlijks tegelijkertijd algemeen voorkomend is. In dit verband kennen wij anno nu steeds minder mensen die erin slagen om binnen de in Nederland geldende wetgeving een papegaai of parkiet succesvol tot gezelschapsdier wat zich happy voelt tussen de mensen te socialiseren. Dat u ‘nergens anders hoeft te reserveren’ zou dus ook een aanwijzing kunnen zijn dat hier iets wel lukt wat elders mislukt. Of dat ook zo is, kunt u o.a. opmaken uit de inmiddels duizenden video’s die wij de afgelopen jaren van onze dagelijks bezigheden met de vogels online hebben geplaatst, zowel via social media als via onze eigen websites. Uiteraard wijst een bezoek aan datgene waarvan die video’s zijn gemaakt hetzelfde uit.

Wij hanteren onze werkwijze die tot in detail beschreven staat op onze website, in de voorwaarden en in elke overeenkomst die wordt gesloten door reservering van een vogel.

Deze werkwijze is uiterst transparant en bovendien volledig passend binnen de sinds 2013 in Nederland geldende wetgeving m.b.t. de omgang met papegaaien en parkieten, waarbij bijvoorbeeld het scheiden van jongen van de ouder vogels verboden is.
Met de hand grootbrengen is dientengevolge ook verboden, laat staan de verkoop ervan.
Opmerkelijk in dit verband is dat verkoop websites als marktplaats.nl zich daar niets van aantrekken en elk voorjaar weer volstaan met totaal niet zelfstandige kromsnavel kuikens die met een zak pap en al worden verkocht.

Als het scheiden van een niet zelfstandige vogel van de ouders al verboden is, hoezeer is de verkoop ervan dan verboden?
Nee, niet in Nederland regelland, mensen die wel volgens de regels werken en daardoor een veelvoud aan meer tijd, kennis, energie en geduld kwijt zijn om het zelfde dier dat vroeger handmatig werd grootgebracht nu pas te gaan socialiseren tot huisdier, nadat het dier door de oudervogels is grootgebracht, worden door betweterige volslagen leken in de media zwart gemaakt, omdat ongeduldige ‘klanten’ zelfs ondanks de schriftelijke overeenkomst van 7 pagina’s klagen dat ze ‘hun vogel’ niet op tijd in handen hebben. Meer hierover via onze andere website.

Omdat tijdens de zomervakantie periode die samenvalt met zo ongeveer het hoogtepunt van het kweekseizoen er soms enkele door ons reeds tot gezelschapsdier gesocialiseerde vogels zich nog in huiselijk kring bevinden en tegelijkertijd nog niet zijn gereserveerd, is het bij uitzondering tijdens die periode wel eens mogelijk een bezoek te brengen, waarbij een keuze kan worden gemaakt tussen beschikbare reeds voor overdracht geschikte papegaaien en/of parkieten. De praktijk is echter dat de meeste door ons aangeboden vogels al zijn gereserveerd voordat ze worden geboren, vanwege de heldere werkwijze die vastgelegd is in de overeenkomst die met ons wordt gesloten bij reservering en niet in de laatste plaats de succesvol tot gezelschapsdier gesocialiseerde vogels zelf. Zij zijn feitelijk hun eigen reclame, waardoor veel nieuwe reserveringen ontstaan vanuit de ervaring van anderen die op enige wijze te maken kregen met een ooit door ons gesocialiseerde vogel. Dit doen we zo al bijna 20 jaar met succes.

In de afgelopen 20 jaar dat wij zowel met de kweek als met het socialiseren van papegaaien en parkieten dagelijks bezig zijn, is keer op keer gebleken dat de criteria die bepalen of men ergens op vertrouwde wijze een huisdier wil aanschaffen met een levensverwachting die ver boven het gemiddelde ligt dan daarbij gebruikelijk is, namelijk tussen de 15 en 100 jaar, het beste NIET bepaald kunnen worden door een slechts enkele minuten durend bezoek. De praktijk leert namelijk dat de emotie van een momentopname de slechts mogelijke basis is om een verantwoordelijkheid op zich te nemen van minstens 15 tot wel 100 jaar.

We zijn ons er ter degen van bewust dat hier zeer verschillend over wordt gedacht en men in z’n algemeenheid liever snel een beslissing neemt om voor een zo laag mogelijk bedrag een zo tam mogelijke vogel aan te schaffen met zo min mogelijk risico. Wat ons betreft is dat helemaal niet de manier waarop men zou moeten besluiten om een vogel als huisdier te gaan houden. Het is beter om zich eerst te realiseren wat die verantwoordelijkheid exact binnen eigen situatie, agenda en omgeving inhoud. Daarna te overwegen of men dit aan kan en wil en wat vervolgens de voorwaarden zouden moeten zijn, waaraan een vogel redelijkerwijs moet voldoen als gezelschapsdier. De conclusie kan dan niet anders zijn dan dat het uiterlijk v/d vogel van ondergeschikt belang is, best een rol mag spelen, maar geen doorslaggevende m.b.t. de keuze bij aanschaf. Zo’n vogel moet hanteerbaar zijn binnen de leefsituatie van de moderne mens anno nu, gezond zijn en binnen geldende wettelijke regels opgevoed en aangeschaft kunnen worden.

Juist deze criteria die er WEL toe doen, zijn daarom vastgelegd in elke overeenkomst die men met ons middels een reservering voor ongeacht welke soort ook aangaat. Juist deze criteria vervagen meestal in de praktijk van de ‘dierenwinkel aanschaf’ al wil ik daarmee niet zeggen dat het altijd verkeerd zou zijn een vogel in een dierenwinkel aan te schaffen.

Kortom, concluderend werken wij volgens vastomlijnde methodes die tot in detail zijn omschreven en in overeenkomst zijn vastgelegd. Wie dat niet aanstaat, niet vertrouwd of om welke reden dan ook niet respecteert, verzoeken wij zelfs vriendelijk doch dringend elders een vogel aan te schaffen. Wie zich hier wel in kan vinden, heeft een ruime keuze uit schitterende in top conditie verkerende papegaaien en parkieten die met de grootst mogelijke doorleefde en toegepaste liefde tot super leuk gezelschapsdier speciaal voor hen en in opdracht van hen worden gesocialiseerd. Het actuele overzicht incl. prijzen en uitleg van de werkwijze vind u op deze pagina: https://tammevogels.nl/actueel

Tot slot realiseer ik mij dat de meeste vergelijkingen tussen het houden van een papegaai of parkiet als huisdier met iets anders mank gaan, maar wil deze toch even noemen, omdat het wel zeer goed aangeeft hoe wij zelf in elk geval tegenover deze dieren staan:

Zou je een kind adopteren op basis van het ter plaatse in een kinderhuis in India uitzoeken van een ‘exemplaar dat jou om welke reden dan ook het beste aanstaat‘ zonder dat je vooraf alle legale en noodzakelijke handelingen en voorbereidingen hebt getroffen?

Ja maar, vogels zijn geen mensen toch? Inderdaad zijn papegaaien en parkieten geen mensen. Er is echter wel meerdere keren uitgebreid wetenschappelijk onderzoek verricht naar de intelligentie en cognitieve vermogens van papegaaien. Deze onderzoeken wijzen unaniem uit dat we te maken hebben met levende wezens die verstandelijke vermogens bezitten die vergelijkbaar zijn met die van een kind van 5 jaar oud. Tegelijkertijd bezitten ze sociale vermogens vergelijkbaar met een kind van 3 jaar oud.

Gooi al onze persoonlijke 24/7 dagelijkse ervaring en opgedane kennis daardoor van de afgelopen 20 jaar met deze dieren overboord dan zijn deze feiten nog ruim voldoende om te beseffen dat met zeer veel respect, voorzichtigheid en passende verantwoordelijkheid met deze dieren om moet worden gegaan. Zeker als men besluit een kromsnavel 24/7 gedurende zijn hele lange leven van gemiddeld 15 tot wel 100 jaar dagelijks als huisgenoot in huis te hebben.

 

 

 


VLC
VLC

Leave a Reply

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.