Allereerst ‘moet’ u helemaal niets. Zeker niet van ons.

Waarom kunt u bij ons als vogelliefhebber een vogel reserveren?

Doorgaans is het zelden zo dat iets tamelijk uitzonderlijks tegelijkertijd algemeen voorkomend is. In dit verband kennen wij anno nu 2019 steeds minder mensen die erin slagen om binnen de in Nederland geldende wetgeving een papegaai of parkiet succesvol tot gezelschapsdier dat zich happy voelt tussen de mensen te socialiseren. Dat u ‘nergens anders hoeft te reserveren’ zou dus ook een aanwijzing kunnen zijn dat hier iets wel lukt wat elders mislukt. Of dat ook zo is, kunt u o.a. opmaken uit de inmiddels duizenden video’s die wij de afgelopen jaren van onze dagelijks bezigheden met de vogels online hebben geplaatst, zowel via social media als via onze eigen websites. Uiteraard wijst een bezoek aan datgene waarvan die video’s zijn gemaakt hetzelfde uit.

Wij hanteren onze werkwijze die tot in detail beschreven staat op onze website, in de voorwaarden en in elke overeenkomst die wordt gesloten door reservering van een vogel. Deze werkwijze is uiterst transparant en bovendien volledig passend binnen de sinds 2013 in Nederland geldende wetgeving m.b.t. de omgang met papegaaien en parkieten, waarbij bijvoorbeeld het scheiden van jongen van de ouder vogels verboden is. Met de hand grootbrengen is dientengevolge ook verboden, laat staan de verkoop ervan.

Omdat tijdens de zomervakantie periode die samenvalt met zo ongeveer het hoogtepunt van het kweekseizoen er soms enkele door ons reeds tot gezelschapsdier gesocialiseerde vogels zich nog in huiselijk kring bevinden en tegelijkertijd nog niet zijn gereserveerd, is het bij uitzondering tijdens die periode wel eens mogelijk een bezoek te brengen, waarbij een keuze kan worden gemaakt tussen beschikbare reeds voor overdracht geschikte papegaaien en/of parkieten. De praktijk is echter dat de meeste door ons aangeboden vogels al zijn gereserveerd voordat ze worden geboren, vanwege de heldere werkwijze die vastgelegd is in de overeenkomst die met ons wordt gesloten bij reservering en niet in de laatste plaats de succesvol tot gezelschapsdier gesocialiseerde vogels zelf. Zij zijn feitelijk hun eigen reclame, waardoor veel nieuwe reserveringen ontstaan vanuit de ervaring van anderen die op enige wijze te maken kregen met een ooit door ons gesocialiseerde vogel. Dit doen we zo al ruim 17 jaar met succes.

In de afgelopen 20 jaar dat wij zowel met de kweek als met het socialiseren van papegaaien en parkieten dagelijks bezig zijn, is keer op keer gebleken dat de criteria die bepalen of men ergens op vertrouwde wijze een huisdier wil aanschaffen met een levensverwachting die ver boven het gemiddelde ligt dan daarbij gebruikelijk is, namelijk tussen de 15 en 100 jaar, het beste NIET bepaald kunnen worden door een slechts enkele minuten durend bezoek. De praktijk leert namelijk dat de emotie van een momentopname de slechts mogelijke basis is om een verantwoordelijkheid op zich te nemen van minstens 15 tot wel 100 jaar.

We zijn ons er ter degen van bewust dat hier zeer verschillend over wordt gedacht en men in z’n algemeenheid liever snel een beslissing neemt om voor een zo laag mogelijk bedrag een zo tam mogelijke vogel aan te schaffen met zo min mogelijk risico. Wat ons betreft is dat helemaal niet de manier waarop men zou moeten besluiten om een vogel als huisdier te gaan houden. Het is beter om zich eerst te realiseren wat die verantwoordelijkheid exact binnen eigen situatie, agenda en omgeving inhoud. Daarna te overwegen of men dit aan kan en wil en wat vervolgens de voorwaarden zouden moeten zijn, waaraan een vogel redelijkerwijs moet voldoen als gezelschapsdier. De conclusie kan dan niet anders zijn dan dat het uiterlijk v/d vogel van ondergeschikt belang is, best een rol mag spelen, maar geen doorslaggevende m.b.t. de keuze bij aanschaf. Zo’n vogel moet hanteerbaar zijn binnen de leefsituatie van de moderne mens anno nu, gezond zijn en binnen geldende wettelijke regels opgevoed en aangeschaft kunnen worden.

Juist deze criteria die er WEL toe doen, zijn daarom vastgelegd in elke overeenkomst die men met ons middels een reservering voor ongeacht welke soort ook aangaat. Juist deze criteria vervagen meestal in de praktijk van de ‘dierenwinkel aanschaf’ al wil ik daarmee niet zeggen dat het altijd verkeerd zou zijn een vogel in een dierenwinkel aan te schaffen.

Kortom, concluderend werken wij volgens vastomlijnde methodes die tot in detail zijn omschreven en in overeenkomst zijn vastgelegd. Wie dat niet aanstaat, niet vertrouwd of om welke reden dan ook niet respecteert, verzoeken wij zelfs vriendelijk doch dringend elders een vogel aan te schaffen. Wie zich hier wel in kan vinden, heeft een ruime keuze uit schitterende in top conditie verkerende papegaaien en parkieten die met de grootst mogelijke doorleefde en toegepaste liefde tot super leuk gezelschapsdier speciaal voor hen en in opdracht van hen worden gesocialiseerd. Het actuele overzicht incl. prijzen en uitleg van de werkwijze vind u op deze pagina: https://tammevogels.nl/actueel

Tot slot realiseer ik mij dat de meeste vergelijkingen tussen het houden van een papegaai of parkiet als huisdier met iets anders mank gaan, maar wil deze toch even noemen, omdat het wel zeer goed aangeeft hoe wij zelf in elk geval tegenover deze dieren staan:

Zou je een kind adopteren op basis van het ter plaatse in een kinderhuis in India uitzoeken van een ‘exemplaar dat jou om welke reden dan ook het beste aanstaat‘ zonder dat je vooraf alle legale en noodzakelijke handelingen en voorbereidingen hebt getroffen?

Ja maar, vogels zijn geen mensen toch? Inderdaad zijn papegaaien en parkieten geen mensen. Er is echter wel meerdere keren uitgebreid wetenschappelijk onderzoek verricht naar de intelligentie en cognitieve vermogens van papegaaien. Deze onderzoeken wijzen unaniem uit dat we te maken hebben met levende wezens die verstandelijke vermogens bezitten die vergelijkbaar zijn met die van een kind van 5 jaar oud. Tegelijkertijd bezitten ze sociale vermogens vergelijkbaar met een kind van 3 jaar oud.

Gooi al onze persoonlijke 24/7 dagelijkse ervaring en opgedane kennis daardoor van de afgelopen 20 jaar met deze dieren overboord dan zijn deze feiten nog ruim voldoende om te beseffen dat met zeer veel respect, voorzichtigheid en passende verantwoordelijkheid met deze dieren om moet worden gegaan. Zeker als men besluit een kromsnavel 24/7 gedurende zijn hele lange leven van gemiddeld 15 tot wel 100 jaar dagelijks als huisgenoot in huis te hebben.

 

 

 


VLC
VLC

Leave a Reply

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.