Welke Pyrrhura is het meest tam?

hypocin-02Inderdaad zijn Pyrrhura’s erg leuke vogels om mits deskundig gesocialiseerd al s huisdier te houden.

Aanhankelijkheid naar mensen toe is geen eigenschap die bij een kromsnavel aangeboren is.

In tegendeel zou ik zeggen.

Doorslaggevend voor de ‘gedrags- eigenschappen’ die men wil bij een huisdier is echter de socialisatie.
Het aangeleerde gedrag is dus van groter belang dan aangeboren eigenschappen die men verschillend per soort aantreft.

Tussen de verschillende Pyrrhura ondersoorten kan men spreken van zeer
minimale aangeboren karakter verschillen, al is dat lastig te onderbouwen.
Kan men 10.000 verschillende Pyrrhura’s wetenschappelijk verantwoord testen
op verschil in aangeboren gedragseigenschappen dan zou men met zekerheid kunnen zeggen
dat de ene soort bijvoorbeeld uitnemender is dan de ander of meer verbaal
communiceert dan de ander etc etc.
Echter is zo’n onderzoek nooit gedaan en moeten we het dus hebben van de ervaringen van mensen die de dieren als
huisdier houden. Die ervaringen zijn echter zou beïnvloed door de omstandigheden waarin de vogels
worden gehouden, kweekkooi, volière, kamer volière, kooi in de kamer, kooi in de schuur,
veel of weinig contact met mensen en dan exact hoeveel of hoe weinig.
Hoe gaat men met de vogels om? Geeft men ze 1 of meerdere keren per dag eten en is dat alles?
Is men juist heel de dag met 1 vogel bezig en wat doet men dan?
Of leven de vogels in een koppel los in huis en mogen ze heel de dag doen en laten
wat ze willen?
In al deze omstandigheden zullen Pyrrhura’s anders gedrag vertonen.

Doorslaggevend is dus altijd:

  1. deskundige socialisatie tot huisdier

  2. deskundige dagelijkse omgang met de vogel door de verzorger(s)

Je kunt bij wijze van beter een goed gesocialiseerde Kerkuil of Reiger in huis houden
dan een wilde papegaai.

Tags: , , , ,

Leave A Reply (No comments so far)

Geef het antwoord op de som: * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

No comments yet

Onze Tweets:

dallas life coach
error: Content is protected !!